Các công trình nổi bật phục vụ hội nghị APEC ở Đà Nẵng

Hàng loạt công trình được xây dựng phục vụ cho Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2017 đã hoàn thành.

Bình luận: